Multilingual Turkish Dictionary

ÜFƏLƏTMƏK

ÜFƏLƏTMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

nəfəs salmaq. solumaq. nəfəslə çaldırmaq. nəfəs etdirmək. oxuyub üfləmək. ağızla üf deditmək