Multilingual Turkish Dictionary

ÜLŞÜ

ÜLŞÜ : Turuz Dictionary

-ulu ülşü: ulu ülüşü: böyük bölüyü, qisməti.
yaşamın ulu ülşü yuxuya gedir

ÜLŞÜ : Turuz Dictionary

-ulu ülşü: ulu ülüşü: böyük bölüyü, qisməti.
yaşamın ulu ülşü yuxuya gedir