Multilingual Turkish Dictionary

ÜLƏŞÜR

ÜLƏŞÜR : Arin Turkish Etimology Dictionary

bölüşüm. paylaşım.
paylaşımcı. bağışlayan. ortaşan. comərd