Multilingual Turkish Dictionary

ÜLƏN

ÜLƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

ot. ələf. şalqιn. yaşan. çöp

ÜLƏN : Turuz Dictionary

ölən. bölgüc. ülgüc

ÜLƏN : Turuz Dictionary

ölən. bölgüc. ülgüc