Multilingual Turkish Dictionary

ÜLƏQLƏMƏK

ÜLƏQLƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

üləkməq. uzaqlaşmaq. yoldan çıxmaq. şaşmaq. şaşırmaq