Multilingual Turkish Dictionary

ÜLKÜCÜLÜK

ÜLKÜCÜLÜK : Turkish Turkish

ir ülküyle belirlenmiş olan, bu ülküye çıkar gütmeden bağlı kalan yaşama biçimi ve dünya görüşü

ÜLKÜCÜLÜK : Turkish Turkish

düşünceyi, ruhu, usu birincil; özdeği, doğayı ve olguları ise ikincil öğe sayan, özdeği düşüncenin bir görünüş biçimi olarak ele alan bilimdışı akım; dinsel dünya anlayışının felsefedeki yansıması °idealizm, "özdekçilik" karşıtı

ÜLKÜCÜLÜK : Turkish Turkish

sanatta, gerçeği ülkede arayan, gerçekten daha güzeli yaratmaya çalışan görüş

ÜLKÜCÜLÜK : Turkish German

Idealismus

ÜLKÜCÜLÜK : Turkish French

idéalisme [le]