Multilingual Turkish Dictionary

ÜLKÜERİ

ÜLKÜERİ : Turkish Turkish Hukuk

Cumhuriyetin ilanından sonra çeşitli kanunlarda yeralan ve öğretmen, ebe vb.hizmetleri başarıyla belli süre yapanlara verilen ünv