Multilingual Turkish Dictionary

ÜMİTİ

ÜMİTİ : Turuz Dictionary


{nədən herkes cennete gitmek ister; ama kimse ölmek istemez, çünki}.
olanlara ölmək işi danılmaz, edik ürə uçmaq ümidi qalmaz. (edik ürə: ə'malın nəticəsi. edik ediyi. iş sonucu). (uçmaq
cənnət). {kişioğlu köçməyinə bilkinər, nərə düşə bəllənməz. (bilkinər: yəqin edər)}

ÜMİTİ : Turuz Dictionary


{nədən herkes cennete gitmek ister; ama kimse ölmek istemez, çünki}.
olanlara ölmək işi danılmaz, edik ürə uçmaq ümidi qalmaz. (edik ürə: ə'malın nəticəsi. edik ediyi. iş sonucu). (uçmaq
cənnət). {kişioğlu köçməyinə bilkinər, nərə düşə bəllənməz. (bilkinər: yəqin edər)}