Multilingual Turkish Dictionary

ÜMİTLƏNMƏK

ÜMİTLƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

h: umanmaq. bəkləmək. gözləmək. intizar çəkmək. təvəqqöü olmaq

ÜMİTLƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ümidlənmək.ummaq. umulmaq. gümanlanmaq