Multilingual Turkish Dictionary

ŞAHlD-SÜBUT

ŞAHlD-SÜBUT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] Sübut eden şey, delil. Mənə şahid-sübut lazım deyil. – Göy guruldadı, tufan qopdu, ildırım çaxıb evimi, mülkümü yandırdı. Ondan qalan bu kömür parçalarıdır ki, onu da şahid-sübut kimi gə-tirmişəm. "Kirpi".