Multilingual Turkish Dictionary

ƏŞİNEQİTİM

ƏŞİNEQİTİM : Arin Turkish Etimology Dictionary

əşineğitim. aşmal, qarışıq öğrətim, bəslək. ərkəkli dişili olan qurum, yerməxlut qurum. tə;lime məxlut