Multilingual Turkish Dictionary

ƏŞİRƏT

ƏŞİRƏT : Turuz Farsca - Türkce

oy xandan.
qılanlara (əşirətlərə), soylara ayrılmaq: uruqlaşmaq

ƏŞİRƏT : Turuz Farsca - Türkce

el qəbilə

ƏŞİRƏT : Turuz Farsca - Türkce

künbə

ƏŞİRƏT : Turuz Farsca - Türkce

qavum

ƏŞİRƏT : Turuz Farsca - Türkce

omaq

ƏŞİRƏT : Turuz Farsca - Türkce

oymaq

ƏŞİRƏT : Turuz Farsca - Türkce

oymıq

ƏŞİRƏT : Turuz Farsca - Türkce

sop

ƏŞİRƏT : Turuz Farsca - Türkce

soy

ƏŞİRƏT : Turuz Farsca - Türkce

tayfa

ƏŞİRƏT : Turuz Farsca - Türkce

uruğ

ƏŞİRƏT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] Bir esilden töreyib birlikde yaşayan ve köçeri (bedevi) heyat süren aileler toplusu; qebile, oymaq. Əşirət dövrü. Ərəb əşirətləri. Əşirət şeyxi (ağası, beyi). Əşirət halında yaşayan tayfalar.
Bütün Azərbaycan xanları və əşirətlər öz atlısı ilə Marağaya və Savucbulaq ətrafına gəlmişdi. M.S.Ordubadi.