Multilingual Turkish Dictionary

ƏŞİTİŞ

ƏŞİTİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əşidiş. əşediş. əşiləş (< əş eyləş). qisas