Multilingual Turkish Dictionary

ƏŞİTLİK

ƏŞİTLİK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əşitlik.
dəngəlik. dəngəlik. özdəşlik. taylıq. bənzərlik. eynilik. bərabərlik. təvazün. muvazinəlik.
uyqunluq. dənğlik. əşdəğərlik dəngləm. bərabərlik.
e;tidal.
yeksanlıq. təkdüzəlik.
əşlik. qarıqlıq. qaruqluq.
önünə gələn sözlərə əşitlik, əşdəğərlik anlamı qatar: izo(yunan). iso(latin)