Multilingual Turkish Dictionary

ƏŞİTLİQ

ƏŞİTLİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

tənğlik. müsavilik. dənğliq

ƏŞİTLİQ : Turuz Dictionary

əşitlik. sənglik. dəngilik. dənglik. araçılıq. ortamlıq. oratlıq. ölçülük. ölüçlük. öləçik. ölüçük. ayralıq. ayarlıq. qıvamlıq. sığlıq. yumşaqlıq. yumuşaqlıq. sapığlıq. sapağlıq. savığlıq. savağlıq. ılımanlıq. ılımlı. ılımıq. ılıq. ılqın. uyuşma. uyuşumluq. uyuqluq. e’tidal. tampıreyt. təmbireyt. mö’tədillik

ƏŞİTLİQ : Turuz Dictionary

əşitlik. təklik. dəhlik (< dənğlik). bərabərlik. musavilik

ƏŞİTLİQ : Turuz Dictionary

əşitlik. sənglik. dəngilik. dənglik. araçılıq. ortamlıq. oratlıq. ölçülük. ölüçlük. öləçik. ölüçük. ayralıq. ayarlıq. qıvamlıq. sığlıq. yumşaqlıq. yumuşaqlıq. sapığlıq. sapağlıq. savığlıq. savağlıq. ılımanlıq. ılımlı. ılımıq. ılıq. ılqın. uyuşma. uyuşumluq. uyuqluq. e’tidal. tampıreyt. təmbireyt. mö’tədillik

ƏŞİTLİQ : Turuz Dictionary

əşitlik. təklik. dəhlik (< dənğlik). bərabərlik. musavilik