Multilingual Turkish Dictionary

ƏŞİTLƏNMƏK

ƏŞİTLƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

dənğlənmək. bərabərlənmək.
təkizlənmək. izələnmək. bərabərlənmək