Multilingual Turkish Dictionary

ƏŞİTSİZ

ƏŞİTSİZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dışdəğərlik. dezekivalans.
ğeyri bərabər, müsavi, həmvar