Multilingual Turkish Dictionary

ƏŞƏVLİQ

ƏŞƏVLİQ : Turuz Dictionary

əşəvlik. eşəvlik. ocağlıq. ailəvi. oylıq. ovalıq. obalıq. xanəvadəgi

ƏŞƏVLİQ : Turuz Dictionary

əşəvlik. eşəvlik. ocağlıq. ailəvi. oylıq. ovalıq. obalıq. xanəvadəgi