Multilingual Turkish Dictionary

ƏŞLİŞİN

ƏŞLİŞİN : Turuz Dictionary

əşlişik. açlışın. açlışıq. (< aç: açıq + ılşıq. ilişik. ilişgi). qoşnuluq. əşiclik. əşsilik. yanaçılıq { (yan: göt). (yanaşmaq. yaxınlaşmaq)}. cinsi rabitə. muqaribət.
qoşsuq istəyi: əşsilik. yanaçlıq. cinsi istək

ƏŞLİŞİN : Turuz Dictionary

əşlişik. öğrül.
qoşsu.
əşsi. yanaçı. cinsi.
öğrül sapıq: əşsi, cinsi azıq, sapağ, inhiraf, münhəriflik

ƏŞLİŞİN : Turuz Dictionary

əşlişik. açlışın. açlışıq. (< aç: açıq + ılşıq. ilişik. ilişgi). qoşnuluq. əşiclik. əşsilik. yanaçılıq { (yan: göt). (yanaşmaq. yaxınlaşmaq)}. cinsi rabitə. muqaribət.
qoşsuq istəyi: əşsilik. yanaçlıq. cinsi istək

ƏŞLİŞİN : Turuz Dictionary

əşlişik. öğrül.
qoşsu.
əşsi. yanaçı. cinsi.
öğrül sapıq: əşsi, cinsi azıq, sapağ, inhiraf, münhəriflik