Multilingual Turkish Dictionary

ƏŞLİYİNDƏ

ƏŞLİYİNDƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

birliyində. yoldaşlığında. bahəmliyində