Multilingual Turkish Dictionary

ƏŞLƏŞMƏK

ƏŞLƏŞMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əşitləşmək. dəşləşmək. daşlaşmaq.
taylaşmaq. taydaşmaq. bənzəşmək. özdəşmək. eyniləşmək. maadil, müşabih olmaq.
üz üzə gəlmək. mütəqabil olmaq.
qoşnaşmaq. atlaşmaq. cütləşmək.
dənğləşmək. bərabərləşmək. mütəadiləşmək

ƏŞLƏŞMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

yollaşmaq. yoldaşmaq. arxalaşmaq. oxşaşmaq. bənzəzşmək. müşbeh, maadil olmaq