Multilingual Turkish Dictionary

ƏŞLƏNSİMƏK

ƏŞLƏNSİMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

qammırsamaq. dişi heyvanların qızması, şəhvət duymaq