Multilingual Turkish Dictionary

ƏŞMİŞ

ƏŞMİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əşib eşmiş: əsgi kötük: sınaqlı, təcrübəli kişi. dünya görmüş