Multilingual Turkish Dictionary

ƏBİL SƏBİL

ƏBİL SƏBİL : Arin Turkish Etimology Dictionary

< yapıl sapıl. (yapmaq: örtmək# ötürmək).
buraxılmış sərpilmiş. sərəsən. iyəsiz. sahabsız.
vveylan selan kişi. səxoş. öz başına