Multilingual Turkish Dictionary

ƏBƏDİLİK

ƏBƏDİLİK : Azerbaijani English Dictionary

i. perpetualness; immortality

ƏBƏDİLİK : Turuz Farsca - Türkce

ənğlük durğallıq. turuzluq.
uşaqlıq bənğlük simgəsi. (böyük cocuq böyükməz, cocuq qalan ölükməz)

ƏBƏDİLİK : Turuz Farsca - Türkce

qalablıq

ƏBƏDİLİK : Turuz Farsca - Türkce

ölməzlik əbədiyyətlik. layəzallıq

ƏBƏDİLİK : Turuz Farsca - Türkce

sonsuzluq əbədiyyətlik

ƏBƏDİLİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Daimilik, sonsuzluq, he-mişelik, daim yaşama; heç vaxt bitmemez-lik, qurtarmamazlıq. Bu səadət səhəri o qədər zəngin və işıqlıdır ki, başlanan günəşli gündü-zün əbədiliyinə şübhə etmirsən. Mir Celal.