Multilingual Turkish Dictionary

ƏBƏDİLƏŞDİRİLMƏ

ƏBƏDİLƏŞDİRİLMƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Əbedileşdiril-mek"denf.is. Qarabağmüharibəsində həlak olan qəhrəmanların xatirələrinin əbədiləş-dirilməsi.