Multilingual Turkish Dictionary

ƏBƏMQUŞAĞI

ƏBƏMQUŞAĞI : Arin Turkish Etimology Dictionary

əbəquşağı. göyquşağı. ılımsağma. ılığımsağma. ılığımsağmal. ılığımsağmalı. inəğimsağmal