Multilingual Turkish Dictionary

ƏBƏQ

ƏBƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əbək. əbbək. (cocux dilində) əkmək. əkmək
əbbək yekələr dilində