Multilingual Turkish Dictionary

ƏBƏQUŞAĞI

ƏBƏQUŞAĞI : Arin Turkish Etimology Dictionary

əbəmquşağı. göyquşağı. ılımsağma. ılığımsağma. ılığımsağmal. ılığımsağmalı. inəğimsağmal

ƏBƏQUŞAĞI : Arin Turkish Etimology Dictionary

göyquşağı