Multilingual Turkish Dictionary

ƏBBƏK

ƏBBƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

qışınki yağlı əbbək, isti kürsü, yayınki kərdi yanı, odlu tüstü