Multilingual Turkish Dictionary

ƏBBƏYİN

ƏBBƏYİN : Turuz Dictionary

əbbəyin. çörəyin.
əbbəyin ayan aşa yetər, donun ayan, toya. (ayan: saxlayan. qoryan. qayğıran)

ƏBBƏYİN : Turuz Dictionary

əbbəyin. çörəyin.
əbbəyin ayan aşa yetər, donun ayan, toya. (ayan: saxlayan. qoryan. qayğıran)