Multilingual Turkish Dictionary

ƏBCƏD

ƏBCƏD : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] köhn.
Qedim ereb elif-basında ilk dörd herf. (herfleri mexaniki olaraq ezberlemek üçün işledilirdi). Bular gərək hələ "əbcəd"də hıqqana "qərə-şət"də; Kitabi-elmi oxurlar rəvan bu boyda, bu boyda! M.Ə.Sabir. Bu qayda ilə molla əbcəd, həvvəz, hütti ləfzlərini "təhlil" edib, mənə bunları hazırlamağı əmr etdi. T.Ş.Simurq. Molla köməkçisi
. Əvəz xəlfəni çağırıb dedi:
Apar, buna əbcəd, həvvəzi öyrət. C.Cebrayılbeyli.
ümumiyyetle, keçmişde "elifba" me-nasında işlenmişdir. // məc. İbtidai bilik, sa-vad. □ Əbcəd hesabı
müeyyen bir tarixi ve ya reqemi ereb herfleri vasitesile ifade etmek üsulu. Aşıqlıq elmində nədir pərgarın; Əbcəd hesabından varmı xəbərin? Şair Veli.