Multilingual Turkish Dictionary

ƏBD

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

arxa

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

aşəğən

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

oynalan

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

oynalar

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

oynəğən

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

oynəğər

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

oyunlanan

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

oyunlanar

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

əsikli

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

güdük

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

istəkli

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

istəşli tərəfdar. həvaxah. müqəllid. müti. itaətli.peyröv.bəndə

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

izincü

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

köməkçi

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

qapdallı

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

qoldavçı

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

qul tabe.
tanrı yükünləri

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

qulaqalan

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

qulaqalar

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

qulaqverən

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

qulaqverər

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

qulam bəndə

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

qulluqçu

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

oymaq

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

söz dinlər

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

tabınlı

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

tapın

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

tapınar

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

tapınlı

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

təkin bəndə. qul. qulam. bəndə. kölə. yükün.
tanrı yükünləri

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

uyacağ

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

uyan

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

uyar

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

uymaq

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

uyucu

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

uyuq

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

üyə üzv. əbd.
tanrı yükünləri

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

yanığ

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

yanığlı

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

yanlı

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

yaptıq

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

yardaqçı

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

yardamçı

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

yolçu

ƏBD : Turuz Farsca - Türkce

yükün

ƏBD : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] köhn. Qul, köle. Əbd olma, ey Nəsimi, fani cəhanə, çün kim; Imanü din içində sənsən əmirü sultan. Nesimi.