Multilingual Turkish Dictionary

ƏBLƏHCƏSİNƏ

ƏBLƏHCƏSİNƏ : Azerbaijani English Dictionary

z. foolishly, doltishly, like a fool, idiotly

ƏBLƏHCƏSİNƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərf Axmaqcasına, sar-saqcasına, axmaq kimi; gic-gic. Əbləhcə-sinə danışmaq. // Sif. menasında.
.Nəsrdə də qafiyədən və uşaqcasına mübaliğələrdən və əbləhcəsinə təşbehlərdən bütünlüklə çəkinəcəklər. M.F.Axundzade.