Multilingual Turkish Dictionary

ƏBNA

ƏBNA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər. "ibn" söz. cemi] klas. öv-ladlar, oğullar (adeten izafet terkiblerinde işlenir). Əbnayi-vətən vəqf eləyir vəslinə canın; Həm ruhi-rəvanın. M.Ə.Sabir.