Multilingual Turkish Dictionary

ƏBRİŞƏM

ƏBRİŞƏM : Arin Turkish Etimology Dictionary

< yaprışım. yaprılmış. bükülmüş ip. ipik yipliyi. yapıq yapılığı

ƏBRİŞƏM : Arin Turkish Etimology Dictionary

< yıprişəm. yiprişəm. yumşaq parça