Multilingual Turkish Dictionary

ƏCİŞ

ƏCİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əciş bücüş: əğri büğrü. qant qunt. qantın quntun. qayta quyta. qanqal. çarpıq