Multilingual Turkish Dictionary

ƏCƏBİNƏ GƏLMƏK

ƏCƏBİNƏ GƏLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

diksinmək

ƏCƏBİNƏ GƏLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sekinmək

ƏCƏBİNƏ GƏLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sesinmək

ƏCƏBİNƏ GƏLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

səkələnmək

ƏCƏBİNƏ GƏLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

səkənmək

ƏCƏBİNƏ GƏLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

səkinmək

ƏCƏBİNƏ GƏLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

səkirmək

ƏCƏBİNƏ GƏLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

şaşa qalmaq

ƏCƏBİNƏ GƏLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

şaşalamaq

ƏCƏBİNƏ GƏLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

şaşınmaq

ƏCƏBİNƏ GƏLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

şaşrınmaq qəribinə, əcəbinə gəlmək. qeyri adi görünmək

ƏCƏBİNƏ GƏLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

şeşinmək