Multilingual Turkish Dictionary

ƏCƏBA

ƏCƏBA : Azerbaijani English Dictionary

əd.
[görəsən, aya]
.. I wonder
.. Əcəba, o haradadır? Where is he / she, I wonder?
[məgər] why; Əcəba, siz onu tanımırsınız? Why, don;t you know him / her?

ƏCƏBA : Turuz Farsca - Türkce

aytmasa öylə mi. olmasın

ƏCƏBA : Turuz Farsca - Türkce

görən

ƏCƏBA : Turuz Farsca - Türkce

görəsən

ƏCƏBA : Turuz Farsca - Türkce

ola quşqu, şəggi göstərən söz. görən.
gəlir mi ola.
ola olar dərkən, iş bitər: görən görən (görək görək) dərkən, iş bitər: gələr görən dərkən (asılı, avara qalırkən, görüm neylərəm deyirkən, iş bitər: oturub çox düşünən, quşquya qapanıb qalan, geri

ƏCƏBA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

əd. [ər.] kit. Sual cümlelerinde teeccüb, şübhe, tereddüd bildirir
göresen, aya. Əcəba, bu gün yağış yağacaqmı? Əcəba, onların gəlişindən məqsəd nədir?
[Yaşlı kişi:] Əcəba, bu məzarda müalicə-pəzir olmayan hər xəstəliyi sağalda biləcək bir kəramət varmıdır? S.Hüseyn. [Behram:] Əcəba, mən öz əmimin evində xidmətçi-yəmmi? C.Cabbarlı.

ƏCƏBA : Turuz Dictionary

alaqa. necə alınabilir. necə olabilir

ƏCƏBA : Turuz Dictionary

alaqa. necə alınabilir. necə olabilir