Multilingual Turkish Dictionary

ƏCƏBCƏ

ƏCƏBCƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

dan. bax əcəb 1, 2 ve
cı menalarda.
.Bunları mən çoxyaxşıca görü-rəm, çox əcəbcə görürəm, çox qəşəngcə gö-rürəm. C. Memmedquluzade. Əcəb halın var, ay molla; Əcəbcə ruzigarın var! Ə.Nezmi.