Multilingual Turkish Dictionary

ƏCƏRLİ

ƏCƏRLİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ax əcəri. Əcərli paltar. Əcərli xalça.
Mən də o mülahizədəyəm, Zəriş!
deyə Müqim bəy birdən pristavlıq paltarının ən əcərlisini geyməyə, tərləyə-tərləyə ora-burasını dartışdırmağa başladı. S.Rehimov. [Əmir:] Bu əcərli gəbələr pristav ağanın halal xoşu olsun, öz anasının südü kimi. Ə.Abasov.