Multilingual Turkish Dictionary

ƏCAİB-QƏRAİB

ƏCAİB-QƏRAİB : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[ər.] bax əcaib
ci
menada. Sənin kəmalında, fikrin içində; Əcaib-qəraib hallar oynaşır. Aşıq Peri.
.Hər kəs bunlardan əcaib-qəraib şeylər nağıl edərdi. S.S.Axundov. Əslini-nəslini bilmədiyi o qorxunc həyulalar, əcaib-qəraib məxluqlar [xanı] dəhşətə gətirər, bu vahimələr bəzən günlərlə onu narahat edərdi. M.Rzaquluzade.