Multilingual Turkish Dictionary

ƏCNƏBİ

ƏCNƏBİ : Azerbaijani English Dictionary

I. i. foreigner; alien II. s. foreign; [i.s.] of another country; [i.s.] of another nation; alien; əcnəbi dil a foreign language

ƏCNƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

iləmədik

ƏCNƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

dıştın içdən (xodi) olmayan. qəribə. yad.
dıştınları içəri qoymurlar.
yad ölkədə min yaşasanda dıştınsan

ƏCNƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qara

ƏCNƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qərib

ƏCNƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

tanımadıq

ƏCNƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

tatar < tat ər. yad kişi. düşman

ƏCNƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

yabançı

ƏCNƏBİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[ər.]
sif Başqa xalqa, millete mensub olan; xarici. Əcnəbi mallar. Əcnəbi dillər. Əcnəbi ölkələr.
Həmədan yenə də əcnəbi casuslarının yuvasına çevrilmişdi.
M.S.Ordubadi.
is. Başqa ölkenin vetendaşı, tebeesi; xarici. Əcnəbilərə məxsus mehmanxana.
Hacı Mirzə Həsən ağa müctəhidin gözünün qabağında minlərcə müsəlman övrət-uşaq-ları
. əcnəbilərin evində gizləniblər. C.Memmedquluzade. Əcnəbi yenə çama-danı [Meşedi Əsgere] verməyib, təcilən
. vağzaldan şəhərə çıxdı. S.M.Qenizade.