Multilingual Turkish Dictionary

ƏCR

ƏCR : Azerbaijani English Dictionary

i.
[mükafat, əvəz] requital, recompense;
[cəza] retribution, punishment; əcr vermək 1] [əvəz vermək] to requite [for], to recompense [d.], to reward [d.]; 2] [cəzalandırmaq] to punish [d.]; əcrini çəkmək to suffer [for]

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

axdı

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

axıt

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

alba

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

alğu

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

ağış

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

ər

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

çalaş

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

çalşı çalışma qarşılığı

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

dəğər

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

edər

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

əmək padaş.
bərli iş, bərsiz iş

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

ərsəm

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

gəlir

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

güncəllik

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

gündəlik

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

günlük

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

işçilik ücrət

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

kar

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

kəsənə

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

kiri

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

qapçur

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

qapıs

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

qaraş

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

qarış

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

qarşı

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

qarşılıq mükafat. ücrət. padaş

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

qarşıt qarşılıq. mükafat

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

qazan

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

ödək

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

ödəş
tenqiri bergəy qılarsan eykuluq minlər ödəş, say sana bilməz sananmaz könlüdə olğan kimi

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

ödəv

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

ödül ( < ötəmək < > ödəmək)

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

ödünc

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

ötək ödək

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

ötül ödül ( < ötəmək < > ödəmək) müzd

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

ötün

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

tapaq

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

tar

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

tər

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

tərlik

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

tutaq

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

uçat

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

ut

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

yağlıq

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

yalqı

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

yalna

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

yanıt mükafat

ƏCR : Turuz Farsca - Türkce

yarlıq

ƏCR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] köhn. Bir iş müqabilinde verilen evez; qarşılıq. Oz adətin ilə nalə eylə; Əcrini mənə həvalə eylə. Füzuli. [Selim bey:] Bu qədər xalqın duası sizin əcrinizdir. M.F.Axundzade. Güman etmə-yin ki, Şeyx Şəban əzan verməyinə muzd alırdı. Xeyr, əstəğfürullah, əzan verməyi məhz savab əməl hesab edərdi və əcrini qiyamətdə Allahdan gözləyirdi. Ə.Haqver-diyev. // Ceza menasında. Indi əcrindir, könül, çək şami-hicrin dərdini; Mən əzəl gün söylədim pəndi-firavanlar sənə. S.Ə.Şirvani. Zülm edən kimsələrin əcri budur. M.Rahim. □ Əcrini çəkmək
ce-zasını çekmek. [Vaqif:] Məmməd cəzasına çatmışdır,
dedi,
xanın üzünə ağ olan əcrini çəkməlidir.. çemenzeminli. [Zülfü-qar:] Qoy əl-ayağı dinc durmayanlar əcrini çəksinlər. B.Bayramov.