Multilingual Turkish Dictionary

ƏDİB

ƏDİB : Azerbaijani English Dictionary

i. writer, man of letters, literary man; ədiblər literati [ ,lɪtəˌrati]

ƏDİB : Turuz Farsca - Türkce

dilovuc dilovçu. bir dili tam yönlü bilən

ƏDİB : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
Yazıçı, nasir. Azərbay-can ədibləri.
Möhtərəm ədibimiz ingilis-lərin imlasının adını qoyur "əcib", amma bizim imlaya heç olmasa "bir az əcib" də demək istəmir. C.Memmedquluzade. Ziya-fətdə şair və ədiblərin, ordu ilə gedənlərin özləri və ailələri iştirak edirdi. M.S.Ordu-badi. // Ədebiyyatla meşğul olan adam, ede-biyyatşünas, edebiyyat mütexessisi. // Mü-herrir. Ədib Mirzə Melkum xan "Qanun" ruznaməsində başdan belə yazır ki: "Mən sözümü o kəslərə yazıram ki, adamdırlar". C. Memmedquluzade. Gəncədə bir ədibi-biəmsal; Bir qəzet açdı, adı "Istiqbal". Ə.Nezmi.
klas. Ədebli, terbiyeli. Məcnun dedi: Ey ədibi-kamil; Divaneyi-eşq olurmu aqil?
Füzuli. Necə kim bir ədibi-mümtazın; Dərsi-hikmət ədası tərbiyədir. M.Ə.Sabir.