Multilingual Turkish Dictionary

ƏDİBLİK

ƏDİBLİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Ədebi yaradıcılıq. Ədibliklə məşğul olmaq. Ədiblik etmək.
Qələmdani-məlahəti anlamaq üçün bəzən ədiblik kifayət etməz. Qantemir.