Multilingual Turkish Dictionary

ƏDƏ

ƏDƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ax adə. Ədə, Eyvaz, bəri gəl, müş-təri gəlib. "Koroğlu". Ədə, Həsənəli, naxır gəlir, qaç, tövlənin qapısını aç. C.Memmed-quluzade. [Əsger:] Dedim, yəqin ki mənimlə düşməndir, o saat piştovu belimdən çıxart-dım, çəkdim yuxarı ayağa, dedim: Ədə, da-yan! ü.Hacıbeyov. [Kerbelayı:] Ədə, qoy-sana kişi sözün danışsın. H.Nezerli.