Multilingual Turkish Dictionary

ƏDƏBİLƏŞDİRİLMƏ

ƏDƏBİLƏŞDİRİLMƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Ədebileşdiril-mek"den f.is.