Multilingual Turkish Dictionary

ƏDƏBİLƏŞDİRİLMƏK

ƏDƏBİLƏŞDİRİLMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

məch. Dili ve
üslubu üzerinde işlenilerek edebi şekle salınmaq (eser).