Multilingual Turkish Dictionary

ƏDƏBİLƏŞDİRMƏ

ƏDƏBİLƏŞDİRMƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Ədebileşdirmek"-den f.is.